A P E L w sprawie ograniczenia poboru wody

A  P  E  L 

WÓJTA  GMINY  PACYNA 

 z  dnia  23 kwietnia  2020 r. 

w sprawie ograniczenia  poboru wody na terenie gminy Pacyna

                                                 

W związku ze znacznym wzrostem poboru wody, co może grozić awariami stacji wodociągowych i stacji uzdatniania, przerwami dostawy wody

  bardzo  proszę o ograniczenie korzystania z wody w okresie od 23 kwietnia 2020 r. do odwołania do innych celów niż socjalno – bytowych.

Ograniczenie w szczególności powinno dotyczyć podlewania plantacji warzyw, ogrodów, terenów rekreacyjnych, zraszania posesji, stosowania deszczowni, uzupełniania wody w stawach i basenach oraz innego wykorzystania nie związanego z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

 

                                                     Wójt Gminy

                                             (-) Krzysztof Woźniak