Otrzymanie dotacji w ramach programu „Zdalna Szkoła”

Gmina Pacyna wzięła udział w programie „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe. W ramach projektu uzyskano dofinansowanie w kwocie 45 000 zł brutto.

Dzięki niemu oraz wkładowi własnemu Gminy udało się zakupić 18 laptopów ASUS A512 DA, wraz z oprogramowaniem antywirusowym oraz  pakietem MS Office 2019 EDU. Zakupiony sprzęt został przekazany Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Pacynie. Laptopy zostały użyczone na czas nauki zdalnej osobom najbardziej potrzebującym – zgłaszających problem z nauką zdalną związany z brakiem odpowiedniego sprzętu.