I Rada Techniczna – Przebudowa drogi wojewódzkiej

W dniu 24 czerwca 2020r. w siedzibie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie odbyła się I Rada Techniczna, której celem było omówienie i zaprezentowanie rozwiązań projektowych dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 583 na odcinku od km 7+627 do km 14+000 na terenie Gminy Pacyna (od Modela w kierunku Żychlina do granicy Województwa Łódzkiego).
W spotkaniu wzięli udział: Dyrektor Wydziału Inwestycji Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie Pan Tomasz Dąbrowski, Starosta Gostyniński Pan Arkadiusz Boruszewski, Wójt Gminy Pacyna Pan Krzysztof Woźniak, Przedstawiciel Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Rejon Drogowy Gostynin-Płock Pan Michał Górecki, Przedstawiciel Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie Pan Artur Ryfa oraz przedstawiciele Biura Projektowego.
Rozpoczęcie rozbudowy drogi planowane jest od 2022r.