Bioasekuracja w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną.

Mając na uwadze aktualną sytuację epizootyczną w zakresie afrykańskiego pomoru świń oraz okres intensywnych prac polowych, a tym samym narastające zagrożenie rozprzestrzeniania się wirusa na nowe obszary, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku przypomina o konieczności zachowania zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną oraz osób i podmiotów, świadczących usługi na rzecz gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną. Zasady zabezpieczenia biologicznego gospodarstw określone są w rozporządzeniu ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2015r., poz. 711, z późn. zm.).