PodBiałoCzerwoną

W dniu 29 listopada  2022 r. nastąpił odbiór końcowy zadania pn.: „Zakup, instalacja masztu i flagi państwowej w Pacynie finansowany w ramach projektu „Pod Biało-Czerwoną”, z  honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Koszt  projektu wyniósł 7 000,00 zł (w całości został sfinansowany z budżetu państwa na podstawie umowy nr BRI-I3146.88.2022 z dnia 2 sierpnia 2022r.).

Maszt został umiejscowiony przy Urzędzie Gminy w Pacynie.

Celem projektu jest godne upamiętnienie zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920 roku.

Oficjalne podniesienie Flagi Państwowej jest przewidziane 29 grudnia 2022 r. o godz. 13.00

#PodBiałoCzerwoną