Bezpłatna kastracja i znakowanie zwierząt z terenu Gminy Pacyna

Urząd Gminy w Pacynie informuje o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o dofinansowanie zabiegu kastracji kota i/lub psa w przeprowadzanej akcji „ZWIERZowa Akcja Kastracja”.
W ramach programu mieszkańcy gminy posiadający zwierzęta (suczki, psy, kotki, koty) oraz opiekunowie kotów wolno żyjących mogą wnioskować o dofinansowanie 100 % kosztów zabiegu kastracji i znakowania tych zwierząt. Koszty zabiegów kastracji poniosą wspólnie Gmina Pacyna i Fundacja ZWIERZ.

Akcja ma na celu zmniejszenie liczby zwierząt niechcianych przez upowszechnienie przeprowadzania zabiegów kastracji u zwierząt utrzymywanych przez ich opiekunów.

Zasady:

 • Warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie pisemnego wniosku w Urzędzie Gminy w Pacynie (dot. osób pełnoletnich), wraz z oświadczeniem, że zwierzę posiada aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie oraz że właściciel wyraża zgodę na elektroniczne znakowanie zwierzęcia a także rejestrację w ogólnopolskiej bazie danych zwierząt oznakowanych SAFE ANIMAL,
 • Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku właściciel zwierzęcia wykonuje zabieg kastracji we wskazanym przez Urząd czasie i gabinecie weterynaryjnym,
 • Pula środków przeznaczona na ten cel jest ograniczona. Dofinansowanie kosztów kastracji będzie przyznawane do momentu wyczerpania środków finansowych w budżecie Gminy Pacyna. Gmina pokryje całość kosztów zabiegu kastracji zwierzęcia, łącznie z niezbędnymi lekami/antybiotykiem i ubrankiem pooperacyjnym.
 • Usługa kastracji obejmuje weryfikację stanu zdrowia zwierzęcia, niezbędną podczas wizyty kwalifikującej do zabiegu, podanie antybiotyku, leków przeciwbólowych, wizytę kontrolną
  i zdjęcie szwów, w razie potrzeby ubranko pooperacyjne/kołnierz pooperacyjny,
  w przypadku kotów wolno żyjących (będących w ogólnym dobrym stanie zdrowia) podania środków przeciwpasożytniczych,
 • W przypadku zwierząt właścicielskich Gmina Pacyna nie bierze odpowiedzialności za ewentualne powikłania pooperacyjne i nie ponosi kosztów związanych z leczeniem zwierząt oraz nie pokrywa dodatkowych kosztów w przypadku ujawnienia się nieprzewidzianych okoliczności w trakcie zabiegu. W przypadku pojawienia się dodatkowych badań, zabiegów lub usług, komplikacji po zabiegu, wizyt kontrolnych po zabiegu koszty ponosi właściciel,
 • Jeżeli w wyniku wstępnej weryfikacji stanu zdrowia nastąpi odmowa zakwalifikowania do wykonania zabiegu kastracji koszty badania wstępnego ponosi właściciel. Przeciwwskazaniem do przeprowadzenia zabiegu może być choroba zwierzęcia lub wiek,
 • Gmina nie finansuje badań (np. EKG, RTG, USG, badanie krwi, moczu). Ich koszt pokrywa właściciel zwierzęcia,
 • Fundacja „ZWIERZ” – Ogólnopolska Fundacja na rzecz Ochrony Zwierząt ma prawo weryfikacji wykonanych zabiegów.

Czas realizacji projektu: do 30 listopada 2023 r. lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Dodatkowe informacje: osobiście w Urzędzie Gminy w Pacynie (pokój nr 13) lub telefonicznie pod nr 24 285 80 54 wew. 7 – w godzinach pracy Urzędu Gminy (07:30 – 15:30).

Załącznik:
Wniosek o dofinansowanie zabiegu kastracji kota/psa w ramach „Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pacyna w 2023 roku”