Utylizacja wyrobów zawierających azbest.

Wójt Gminy Pacyna zawiadamia mieszkańców gminy, że w ramach realizacji Gminnego Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest, trwa nabór zgłoszeń w zakresie demontażu oraz odbioru, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest.

Uprasza się osoby, które  planują wymianę pokryć eternitowych, o zgłoszenie ilości zdemontowanych wyrobów azbestowych do utylizacji w Urzędzie Gminy–pok.14.

Wnioski do pobrania na stronie internetowej pacyna.mazowsze.pl w zakładce „Urząd Gminy” w punkcie „Formularze do pobrania”