Modernizacja oświetlenia ulicznego

Na terenie Gminy Pacyna trwa wymiana starych opraw oświetlenia ulicznego na nowoczesne lampy LED.
łączenie zostanie wymienionych 627 opraw oświetleniowych. Zadanie jest realizowane przez Energa Oświetlenie Sp. z o.o. zgodnie z umową nr ORA.272.1.125.2022 z dnia 14.12.2022 r., i potrwa do końca 2023 roku. Koszt inwestycji sfinansowano ze środków własnych.