Wręczenie promes.

W dniu 19 lipca b.r. w Gminie Pacyna gościł Pan Maciej Małecki Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Celem wizyty było wręczenie promes, które  Gmina Pacyna otrzymała w ramach Rządowego Programu Odnowy Zabytków Polski Ład na realizację inwestycji:

 1. Malowanie ścian wewnętrznych w kościele  pw. św. Wawrzyńca w Pacynie w kwocie
 2. Remont elewacji części budynku oraz przebudowa budynku zakładu opiekuńczo-leczniczego dla dorosłych Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek
 3. Kompleksowa konserwacja i restauracja ołtarza Matki Bożej w kościele pw. św. Stanisława Biskupa w Luszynie z XIV w.

Wręczenie promes odbyło się na terenie  Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek w Skrzeszewach przy udziale P. Krzysztofa Woźniaka – Wójta Gminy Pacyna,
P. Elżbiety Szymańskiej – Skarbnika Gminy, P. Marii Obidowej  Przewodniczącej Rady Gminy, Siostry Teresy Milewczyk – Dyrektor  Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek w Skrzeszewach, ks. Zbigniewa Ciechomskiego Proboszcza Parafii Pacyna, ks. Marcina Dyśko Proboszcza Parafii Luszyn, Anny Marcinkowskiej pracownika Urzędu Gminy

W dniu 17 marca 2023 r. Gmina Pacyna w ramach Rządowego Programu Odnowy Zabytków Polski Ład złożyła trzy wnioski o udzielenie dotacji na kwotę 987 840,00  zł  na realizację inwestycji pn.:

 1. Malowanie ścian wewnętrznych w kościele  pw. św. Wawrzyńca w Pacynie – 329 280,00 zł.
  Inwestycja będzie polegała na częściowej wymianie tynków wewnętrznych- renowacji, a następnie kompleksowym malowaniu ścian w kościele w Pacynie z XIX w.
 2. Remont elewacji części budynku oraz przebudowa budynku zakładu opiekuńczo- leczniczego dla dorosłych Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek 329 280,00 zł.
  Inwestycja będzie polegała na częściowym remoncie elewacji oraz przebudowie budynku Zakładu Opiekuńczo _ Leczniczego dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek w Skrzeszewach z
  XIX w.
 3. Kompleksowa konserwacja i restauracja ołtarza Matki Bożej w kościele pw. św. Stanisława Biskupa w Luszynie z XIV w – 329 280,00 zł.
  Inwestycja będzie polegała na kompleksowej konserwacji i restauracji ołtarza bocznego, drewnianego, polichromowanego Matki Bożej w kościele pw. św. Stanisława Biskupa w Luszynie z XIV w.

Środki przyznane na realizację w.w. inwestycji stanowią 98% bezzwrotnego dofinansowania z Rządowego Programu Odnowy Zabytków Polski Ład, pozostałe 2% stanowi udział własny Wnioskodawcy ( Gminy Pacyna).