Zarządzenie

ZARZĄDZENIE Nr  0050.52.2023
WÓJTA GMINY PACYNA
z dnia 1 sierpnia 2023 r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy
dla pracowników Urzędu Gminy w Pacynie

Na   podstawie   art.   42   ustawy  z  dnia  21   listopada   2008 r.   o   pracownikach  samorządowych  (Dz. U. z 2022 r., poz. 530),  §  3 zarządzenia nr 6 / 2006 Wójta Gminy Pacyna z dnia 27 marca  2006 r.  w  sprawie   nadania   Urzędowi   Gminy   w   Pacynie   Regulaminu  Organizacyjnego zarządza  się, co następuje:

§ 1.

W 2023 r. dla pracowników Urzędu Gminy w Pacynie dzień: 14 sierpnia 2023 r.  (w  zamian  za 11 listopada 2023 r.) ustala  się  dniem  wolnym  od  pracy.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Pacyna
(-) Krzysztof Woźniak