Nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Żychlin

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Żychlinie informuje, że od dnia 29 lipca 2023 r. obowiązuje nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Żychlin zatwierdzona przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie decyzją nr WA.RZT.70.44.2023/6 z dn. 26 czerwca 2023 r.