I  N  F  O  R  M  A  C  J  A

PRZERWA W DOSTAWACH WODY

z przyczyn technicznych

PACYNA, MODEL, LUSZYN, JANÓWEK, ŁUSZCZANÓWEK, KAMIONKA, SEJKOWICE,  REZLERKA

16 sierpnia 2023 r. /środa/  godz. 900 – 1200