ROZPORZĄDZENIE

WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
z dnia 04 sierpnia 2023 r.
uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)
na terenie powiatu białobrzeskiego, ciechanowskiego, gostynińskiego, grójeckiego,
łosickiego, mińskiego, mławskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, płockiego, miasta Płock,
pruszkowskiego, radomskiego, miasta Radom, siedleckiego, miasta Siedlce,
sokołowskiego, sierpeckiego, miasta stołecznego Warszawa, warszawskiego zachodniego,
węgrowskiego, wołomińskiego i żuromińskiego.