Programu płatności dla małych gospodarstw

Do końca sierpnia br. rolnicy prowadzący małe gospodarstwa (do 5 ha użytków rolnych) mogą
przystąpić do programu płatności dla małych gospodarstw realizowanego w ramach Planu
Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Z uwagi na krótki termin, jaki
pozostał na złożenie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa żądania przyznania
tego wsparcia, zwracam się z uprzejmą prośbą o wsparcie w upowszechnieniu informacji
na temat tego programu. Poniżej przekazuję informacje do wykorzystania w przedmiotowym
zakresie.
W terminie do 31 sierpnia br. rolnicy mogą złożyć żądanie (oświadczenie) przyznania
płatności dla małych gospodarstw w ramach płatności bezpośrednich. Nabór prowadzony jest
przez system teleinformatyczny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).
Płatność dla małych gospodarstw jest jednoroczna i dobrowolna i może zostać przyznana
rolnikom:

  • posiadającym gospodarstwa o powierzchni do 5 ha użytków rolnych;
  • którzy wcześniej złożyli wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich na 2023 r.i tylko jeżeli uzyskali płatności w 2022 r. (lub są następcami prawnymi takich rolników).


Kwota wsparcia wyniesie równowartość w złotych kwoty 225 EUR/ha (maksymalnie 1 125
EUR na gospodarstwo). Zgodnie z przepisami unijnymi płatność dla małych gospodarstw
zastępuje inne rodzaje płatności bezpośrednich, tj. podstawowe wsparcie dochodów, płatność
redystrybucyjną, płatność dla młodych rolników, ekoschematy i płatności związane
z produkcją.

Jednocześnie rolnicy ubiegający się o płatność dla małych gospodarstw nadal będą
uprawnieni do uzyskania:

  • Uzupełniającej Płatności Podstawowej – dodatkowej płatności finansowanej z budżetu krajowego oraz
  • wsparcia w ramach II filaru WPR, tj. np. płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, płatności ONW, płatności ekologicznych.

W związku z tym każdy rolnik powinien ocenić, co jest bardziej opłacalne, tj. pozostanie przy
wcześniejszym wniosku, czy – zamiast tego – otrzymanie płatności dla małych gospodarstw.
Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej ARiMR:
https://www.gov.pl/web/arimr/platnosc-dla-malych-gospodarstw-2023 .

Wprowadzenie płatności dla małych gospodarstw w kampanii 2023 r. jest odpowiedzią
na zgłaszane trudności związane z pierwszym rokiem przyznawania wsparcia bezpośredniego
na nowych zasadach. Dzięki tej płatności gospodarstwa najmniejsze (do 5 ha),
a więc w przeważającej większości gospodarstwa rodzinne, będą mogły uzyskać wsparcie
w znacznie uproszczonej formie. Te gospodarstwa zyskają dodatkowy rok na przygotowanie
się i dostosowanie swoich gospodarstw do nowych wymagań związanych ze wsparciem
realizowanym na nowych zasadach wynikających z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki
Rolnej na lata 2023-2027 (w szczególności z ekoschematami).

Łączę wyrazy szacunku i poważania
Z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Aleksandra Krzoska
Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa

Załączniki:

Pismo WIR-IV.7160.5.2023.PM