Wydawanie żywności

Wydawanie żywności dla osób zakwalifikowanych do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2021 Plus odbędzie się

31 sierpnia 2023 r. (czwartek)
w godzinach 9.00 – 12.00
w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Pacynie

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacynie
mgr Aleksandra Urbańska