Komunikat w sprawie jakości wody

K O M U N I K A T
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia
z wodociągu w Pacynie

Informuję mieszkańców: Pacyny, Kamionki, Modela, Janówka, Rezlerki, Sejkowic, Łuszczanówka, Słomkowa, Luszyna, że woda w wodociągu zasilana jest ze Stacji Uzdatniania Wody w Anatolinie.

Woda nadaje się do celów spożywczych i socjalnych.

W Ó J T
(-) Krzysztof Woźniak