Komunikat Nr 2 – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie w załączeniu przekazuje Komunikat Nr 2 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Pacyna, awaryjnie zasilanego przez Stację Uzdatniania Wody w Anatolinie, gm. Pacyna zaopatrującego mieszkańców miejscowości: Pacyna, Kamionka, Model, Janówek, Rezlerka, Sejkowice, Łuszczanówek, Słomków, Luszyn.

Załącznik:

Komunikat Nr 2 – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie