Spotkanie z Panem Maciejem Wąsikiem Sekretarzem Stanu w MSWiA

22 września 2023 r., w Skrzeszewach odbyło się spotkanie z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Panem Maciejem Wąsikiem.
Tematami rozmowy była współpraca z samorządami, troska o Ochotniczą Straż Pożarną, a także atak opozycji na polskich funkcjonariuszy i żołnierzy broniących naszych granic.
Na sali było 140 osób. Był entuzjazm, pewność i wielkie wsparcie. Bardzo dobre nastroje.
Dziękujemy Panu Ministrowi Maciejowi Wąsikowi, wszystkim gościom i mieszkańcom za przybycie.
Jednostki OSP z terenu gminy Pacyna otrzymały dofinansowanie w kwocie 100 000 zł. Dziękujemy