ORGANIZACJA (rozkład jazdy) gminnego przewozu pasażerskiego w Gminie Pacyna w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 15 października 2023 r.

Rozkłady gminnego przewozu pasażerskiego:

  1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA Nr 1 w PACYNIE (Urząd Gminy, ul. Wyzwolenia 7)- trasa nr 1.
  2. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA Nr 2 w PACYNIE (Szkoła Podstawowa w Pacynie)- trasa nr 2.
  3. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA Nr 3 w PODCZACHACH (Świetlica Wiejska, Podczachy 16) – trasa nr 3.
  4. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA Nr 3 w PODCZACHACH (Świetlica Wiejska, Podczachy 16) – trasa nr 4.
  5. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA Nr 4 w SKRZESZEWACH (Przedszkole Samorządowe w Skrzeszewach, Skrzeszewy 21) – trasa nr 5.

UWAGA: Na wyraźne żądanie (przy zachowaniu bezpieczeństwa), wyborcy mogą być zabrani przy drodze (poza wyznaczonymi przystankami) w godzinach przejazdu transportu.
Środek transportu będzie oznakowany białą kartką formatu A4 (za szybą po prawej stronie) z napisem: „WYBORY”