Dofinansowanie OSP Model

Nazwa projektu: zakup środków ochrony indywidualnej strażaka dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Modelu w postaci 3 kompletów ubrania specjalnego.

Cel projektu: pomoc strażakom oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród lokalnej społeczności poprzez zakup środków ochrony indywidualnej strażaka dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Modelu.

Projekt dofinansowany przez Fundację Grupy PERN w kwocie 9 600 zł.