Wyjątkowy Jubileusz Pani Felicji Sarzała z Rybia – mieszkanki Gminy Pacyna

W dniu 6 grudnia 2023r. swoje 100 urodziny obchodziła Pani Felicja Sarzała.

Z tej okazji, w dniu urodzin Jubilatki wizytę złożył Wójt Gminy Pacyna p. Krzysztof Woźniak wraz z przewodnicząca Rady Gminy p. Marią Obidowską oraz kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
p. Agnieszką Józwik. Delegacji z Urzędu Gminy towarzyszyli: kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku p. Marlena Mazurska oraz kierownik Placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznej w Gostyninie p. Romuald Sarzała.

Czcigodną Jubilatkę w dniu Jej setnych urodzin odwiedziła także Sołtys wsi Rybie p. Janina Żabka wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich RYBIANKI, reprezentowanym przez p. Agnieszkę Skarzyńską, p. Marię Michalską, p. Beatę Małkowską i p. Genowefę Józwik.

Wszyscy zebrani złożyli Jubilatce serdeczne życzenia oraz gratulacje z okazji Setnej Rocznicy Urodzin. Pani Felicja otrzymała bukiety kwiatów oraz specjalne Listy Gratulacyjne od Wójta Gminy Pacyna, Prezesa Rady Ministrów, Wojewody Mazowieckiego oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Był tort i prezent podarowany Jubilatce przez Wójta Gminy Pacyna oraz Koło Gospodyń Wiejskich RYBIANKI. Zebrani zaśpiewali Jubilatce 200 lat i wypili lampkę szampana za Jej zdrowie. Jubilatka serdecznie podziękowała za życzenia i zaśpiewała piosenkę „Czerwone maki na Monte Cassino”.  Pani Felicja opowiadała o swojej rodzinie oraz przeżyciach z czasów wojny. Nie obyło się bez wzruszeń. Wieczorem o godz. 18.00 w kościele parafialnym w Gąbinie odbyła się msza święta od mieszkańców wsi Rybie o zdrowie i Boże Błogosławieństwo dla Jubilatki.

Poniżej kilka zdań z życiorysu Jubilatki

Pani Felicja Sarzała urodziła się 6 grudnia 1923 roku w miejscowości Rybie, gmina Pacyna i zamieszkuje w niej wraz z synem oraz wnuczką do dnia dzisiejszego. Pochodzi z rodziny rolniczej.  Rodzice  Jan Szczupaczewski (mistrz kowalski) i Marta Szczupaczewska z domu Paliwoda prowadzili 5 hektarowe gospodarstwo rolne, które następnie przejęła Felicja wraz z mężem Janem Ryszardem. Produkcja gospodarstwa była nastawiona na uprawy zbożowe oraz chów zwierząt. Po przejściu na emeryturę gospodarstwo rolne prowadzi syn Rajmund Wojciech. Rodzeństwem Jubilatki  była starsza od niej siostra Bronisława i brat Bolesław.

Państwo Sarzałowie związek małżeński zawarli 5 stycznia 1957r. w Gąbinie. Wychowali dwóch synów: Andrzeja i Rajmunda Wojciecha oraz doczekali się dwóch wnuczek: Barbary i Ady. Małżonek zmarł 24 lipca 2007r. w wieku 77 lat. Po Jego śmierci Pani Felicja otrzymała uprawnienia wdowy po kombatancie.

Pani Felicja w latach 1940-1945 była wywieziona do pracy przymusowej  w Manslagt (powiat Norden w Niemczech), która obecnie jest częścią kraju związkowego Dolna Saksonia. Po powrocie z Niemiec podjęła pracę w sklepie spożywczym w sąsiedniej wsi Łuszczanów, a następnie, po przeniesieniu sklepu, w miejscowości Rybie. Zatrudnienie obejmowało lata 1947-1955.

Od tamtej pory Pani Felicja oddała się pasji czytania książek i szycia. Obecnie, gdy wzrok już słabszy, jest wsparciem duchowym dla najbliższych. Dba o zdrowie, ma bardzo dobrą pamięć i chętnie dzieli się swoim doświadczeniem życiowym z innymi.

Dziękujemy Rodzinie Jubilatki za miłe przyjęcie, a Pani Felicji życzymy zdrowia, pomyślności i chwil pełnych wzruszeń w gronie rodziny.