KOMUNIKAT GOPS!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacynie informuje, że istnieje możliwość korzystania z  Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 – 2027 – Podprogram 2023 i otrzymywania pomocy w postaci paczek żywnościowych.

Warunkiem otrzymania pomocy jest złożenie wniosku w GOPS Pacyna wraz z załączonym dokumentem potwierdzającym dochody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania powyższej pomocy to:
1823,60 zł – dla osoby samotnie gospodarującej
1410 zł – na osobę w rodzinie.

Załącznik:
Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – Podprogram 2023