Informacja o otrzymanej pomocy finansowej w ramach zadania „OSP-2023”

„Współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach  zadania  OSP – 2023 „
Gmina Pacyna otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 39 700,00 zł na dofinasowanie wyposażenia dla jednostek OSP  w ramach zadania ” OSP-2023”
W ramach przyznanej dotacji zakupiono wyposażenie dla pięciu jednostek z terenu Gminy Pacyna:

  1.  OSP Model  – 6 szt. ubrań specjalnych
  2. OSP Skrzeszewy – 6 szt. ubrań specjalnych
  3. OSP Rybie- 3 szt. ubrań specjalnych
  4. OSP Robertów – 3 szt. ubrań specjalnych
  5. OSP Pacyna – 2 szt. ubrań specjalnych i 2 szt. aparatów powietrznych

W dniu 6 listopada 2023 r. w Urzędzie Gminy w Pacynie  przy udziale Pani Katarzyny Osowicz , Wójt Gminy Pacyna przekazał zakupione wyposażenie przedstawicielom poszczególnych jednostek  Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy.