Podziękowania Wójta Gminy Pacyna

Szanowni Mieszkańcy Gminy Pacyna!

Moja zaszczytna praca na stanowisku Wójta dobiega końca.

Odchodzę w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku.

Pozostawiam korzystny, prorozwojowy budżet Gminy, który pozwoli zrealizować rozpoczęte przeze mnie inwestycje.

Nowemu Wójtowi życzę, aby udało mu się zrealizować obietnice wyborcze, aby Jego decyzje przyczyniły się do rozwoju Gminy, a mieszkańcom żyło się lepiej.

Dziękuję Przewodniczącym, Radnym wszystkich kadencji Rady Gminy Pacyna, Sołtysom wszystkich  kadencji za wyjątkowo zgodną współpracę!

Dziękuję kierownikom jednostek organizacyjnych, z którymi współdziałałem przez wszystkie lata pracy na stanowisku Wójta.

Dziękuję wszystkim pracownikom Urzędu Gminy, nauczycielom, najbliższym współpracownikom za okazaną pomoc, lojalność i zaufanie.

Dziękuję mieszkańcom Gminy za wyrozumiałość i życzliwość.

Dziękuję Wszystkim za wieloletnią niezwykle owocną współpracę, pełną profesjonalizmu, zaangażowania i poświęcenia, z jakim pracowaliśmy na rzecz mieszkańców Gminy Pacyna. Dziękuję za każdą dobrą radę, za każdą podjętą trudną decyzję, za wsparcie, za dobre słowo, cierpliwość i każdą chwilę spędzoną z Wami przez wszystkie lata. Przekazuję wyrazy dozgonnej wdzięczności za Państwa troskę i dbałość o rozwój samorządu, odważne działania mające na celu dobro gminy oraz kształtowanie poczucia przynależności do naszej małej Ojczyzny.

Przepraszam wszystkich tych, których zawiodłem w sposób niezawiniony i niezamierzony.

Z poważaniem,
Krzysztof Woźniak
Wójt