Środki na poklęskowe odnowienie lasów.

REDG.6183.3.2024

Pacyna, 27 maja 2024 r.

Mieszkańcy Gminy Pacyna

W związku z pismem Starostwa Powiatowego w Gostyninie z dnia 23.05.2024 r. znak: SL.6162.304.2024 w sprawie rozpoczęcia prac planistycznych dot. przygotowania planu finansowego wydatków budżetu państwa na 2025 r. oraz środków na odnowienia poklęskowe lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa informujemy, że istnieje możliwość uzyskania środków z budżetu państwa na odnowienia poklęskowe tych lasów. W związku z powyższym prosimy osoby zainteresowane o składanie zapotrzebowań do Urzędu Gminy w Pacynie do dnia 03.06.2024 r. według następującego wzoru:

Powyższe dane zostaną przekazane Starostwu Powiatowemu w Gostyninie Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa.