XLI Sesja Rady Gminy Pacyna.

Zawiadamiamy, że w dniu 28 października 2022 r. (piątek) o godz. 9:30 (sala narad) odbędzie się XLI sesja Rady Gminy Pacyna.

Transmisja z obrad dostępna będzie na kanale YOUTUBE „Gmina Pacyna” pod linkiem: https://www.youtube.com/channel/UCJjFy3Dsh1Rawj8RqvOYqEA
W związku z rozprzestrzenianiem się koronowirusa SARS – CoV – 2 w Polsce oraz wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Rada Gminy będzie obradowała w warunkach zaleceń sanitarnych.

O G Ł O S Z E N I E

Gmina Pacyna informuje, że mieszkańcy, którzy spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego mogą zgłaszać zainteresowanie zakupu węgla w preferencyjnej cenie pod numerem telefonu:

24 285 80 54 w. 3

Pozyskane informacje pomogą wstępnie oszacować skalę potrzeb uprawnionych osób.

Nie należy traktować tej informacji jako tożsamej ze złożeniem ostatecznego zapotrzebowania.

W momencie ewentualnego uruchomienia przez Gminę Pacyna sprzedaży i dystrybucji węgla konieczne będzie złożenie właściwego wniosku o zakup węgla w preferencyjnej cenie.

O dalszych czynnościach będziemy informować.

 

 

Program usuwania wyrobów zawierających azbest

Realizacja zadania pn.: „Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Pacyna” w 2022 roku.
Odbiór wyrobów zawierających azbest pochodzącego z demontażu   – 130,00 Mg

Poniesione koszty:
Ogółem: 42 770,05 zł.
w tym:

  • Kwota otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   w   Warszawie   –    34 757,80 zł.
  • Środki własne  Gminy Pacyna  –    8 012,25 zł.

 

Uroczystość w OSP Skrzeszewy

17 października 2022 r., OSP Skrzszewy w gminie Pacyna miały przyjemność gościć Sekretarza Stanu w Ministerstwie Aktywów Pana Ministra Macieja Małeckiego, Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pana Marka Ryszka oraz Zastępcę Prezesa Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Panią Kamile Mokrzycką.
W trakcie uroczystości 38 jednostek OSP z powiatów sochaczewskiego i gostynińskiego odebrały uroczyście umowy w ramach których otrzymały rządowe wsparcie o łącznej wysokości 1.000.000 zł .

 

Harmonogram dyżurów w PNPP – IV kwartał 2022 r

Informacje o zakresie oraz zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, katalogu osób uprawnionych do uzyskania tej pomocy oraz sposobu wykazywania uprawnienia do jej uzyskania znajdują się na stronie Powiatu Gostynińskiego oraz na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Gostyninie bip.gostynin.powiat.pl w zakładkach Bezpłatna Pomoc Prawna oraz w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gostyninie.

Załączniki:
Harmonogram IV kwartał 2022 r. w PNPP w Gostyninie.
Harmonogram IV kwartał 2022 r. w PNPPiNPO w Gostyninie.

Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa

Mazowiecki Urząd Wojewódzki włączył się w akcję Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa „Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa. Budowa, eksploatacja, remont Twojego obiektu”. Bezpłatne konsultacje dla wszystkich Polaków odbędą się w październiku i listopadzie w różnych regionach kraju. Na konsultacje do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zapraszamy 11 października w godz. 14-18 w Budynku MUW przy Placu Bankowym 3/5, wejście F (od strony Al. Solidarności).

Podczas spotkań indywidualni inwestorzy, którzy planują zakup działki, budowę domu lub remont mieszkania, właściciele nieruchomości oraz przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych będą mieli okazję porozmawiać z inżynierami budownictwa. Zakup ziemi, procedury prawne związane z budową domu, wybór kierownika budowy, materiałów i technologii, to jedne z kwestii, w których będą doradzać inżynierowie.

Organizując tego typu wydarzenie, inżynierowie budownictwa chcą nie tylko ułatwić Polakom podjęcie kluczowych podczas takich inwestycji decyzji, ale także pomóc im uniknąć błędów. Lepiej skorzystać z fachowej pomocy podczas indywidualnego spotkania niż przeszukiwać na przykład fora internetowe, nie mając pewności, czy zamieszczona tam porada została przygotowana przez eksperta.

Dokładny harmonogram spotkań w poszczególnych województwach i adresy punktów, w których eksperci będą udzielać fachowych porad jest dostępny na stronie www.dzieninzyniera.pl.

Dzień Seniora w ZUS!

Już po raz kolejny ZUS oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów organizują Dzień Seniora. W całym kraju, pod hasłem „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”, odbędą się różne wydarzenia dla osób starszych. Uczestnicy będą mogli skorzystać z porad ekspertów ZUS i specjalistów z innych instytucji. Wszystkie wydarzenia są otwarte, a udział w nich – bezpłatny.

Dzień Seniora w ZUS to cykl różnych wydarzeń – prelekcji i konsultacji – które odbędą się w październiku w całej Polsce. Celem akcji jest upowszechnienie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych i świadczeniach z ZUS, ale również zachęcenie seniorów do wyjścia z domu. Podczas Dnia Seniora osoby starsze będą mogły skorzystać z porad ekspertów ZUS o waloryzacji, zasadach zatrudniania na emeryturze czy wyliczania emerytury.

Dzięki współpracy z partnerami wydarzenia na seniorów będą czekali specjaliści z:

  • Narodowego Funduszu Zdrowia,
  • Policji,
  • Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
  • Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  • Biura Rzecznika Praw Obywatelskich,
  • Biura Rzecznika Praw Pacjenta,
  • Fundacji Polska Bezgotówkowa,
  • Warszawskiego Instytutu Bankowości.

Udzielą oni informacji na temat profilaktyki zdrowotnej, dostępności, zasad kupowania na prezentacjach, bezpiecznych zakupów online czy zalet bankowości elektronicznej. Oprócz tego seniorzy będą mogli się po prostu spotkać z innymi i spędzić miło czas.

Na potrzeby akcji został wydany kolejny numer publikacji „ZUS dla Seniora”, która zawiera ważne informacje dla osób starszych. Gazetka jest dostępna na stronie internetowej ZUS.

Sprawdź, co się będzie działo w Twojej okolicy – harmonogram wydarzeń jest na stronie zus.pl/senior.

Serdecznie zapraszamy!
Organizatorzy: ZUS i PZERiI
Partnerzy: NFZ, PFRON, UOKiK, Policja, RPO, RPP, FPB, WIB
Patron medialny:  Głos Seniora

XL sesja Rady Gminy Pacyna.

Zawiadamiamy, że w dniu 10 października 2022 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 (sala narad) odbędzie się XL sesja Rady Gminy Pacyna.

Transmisja z obrad dostępna będzie na kanale YOUTUBE „Gmina Pacyna” pod linkiem: https://www.youtube.com/channel/UCJjFy3Dsh1Rawj8RqvOYqEA
W związku z rozprzestrzenianiem się koronowirusa SARS – CoV – 2 w Polsce oraz wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Rada Gminy będzie obradowała w warunkach zaleceń sanitarnych.

Utworzenie punktu informacyjnego w miejscowości Przylaski” współfinansowanego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022 „Mazowsze dla Sołectw 2022”

Gmina Pacyna, w ramach dofinansowania ze środków  budżetu Województwa Mazowieckiego „MIAS MAZOWSZE 2022” na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/RW/1675/2022 z dnia 27.05.2022r., utworzyła punkt informacyjny w miejscowości Przylaski.

Zakres  prowadzonych prac obejmował zainstalowanie przeszklonej gabloty ogłoszeniowo – informacyjnej z godłem Gminy Pacyna, nazwą sołectwa i nazwą gminy, zainstalowanie lampy solarnej  oraz położenie kostki brukowej.

Gablota ogłoszeniowo- informacyjnej będzie służyć mieszkańcom Sołectwa Przylaski.

Zabudowa w tym sołectwie jest bardzo rozproszona, a lokalizacja w/w urządzenia sprawi, że mieszkańcy będą mieli swobodny dostęp do zamieszczanych informacji.  Każdy będzie mógł umieścić ogłoszenie, informację, plakat a dzięki lampie solarnej umieszczone wewnątrz informacje będą zawsze czytelne i widoczne nawet z większej odległości po zmroku.