Informacja w sprawie nowych wniosków o dodatek węglowy

Informujemy mieszkańców Gminy Pacyna o możliwości składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego na podstawie znowelizowanej Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236). Informacja dotyczy przede wszystkim osób, których dotychczasowe wnioski pozostawiono bez rozpoznania. Wnioski można składać w siedzibie GOPS w Pacynie.