III edycja Powiatowego Dnia Integracji

Komunikat prasowy 14/09/2016 Uprzejmie informujemy o III edycji Powiatowego Dnia Integracji – inicjatywy Samorządów Powiatu Gostynińskiego i organizacji pozarządowych, który obędzie się w dniach 29-30 września 2017 roku. Pierwszego dnia od godz. 10.00 do 15.45 na Zamku w Gostyninie odbędzie się konferencja z udziałem instytucji oraz organizacji pozarządowych zaangażowanych w pomoc osobom niepełnosprawnym. Hasłem III … Czytaj dalej III edycja Powiatowego Dnia Integracji

Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze

  W niedzielę 17 września 2017 na terenie stadionu w miejscowości Słomków odbyły się Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze gminy Pacyna, w których wzięło udział: 5 Męskich Drużyn Pożarniczych (OSP Pacyna, OSP Model, OSP Skrzeszewy, OSP Luszyn, OSP Rybie) 2 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze (OSP Pacyna, OSP Skrzeszewy) 1 Kobieca Drużyna Pożarnicza (OSP Pacyna) Zawody na … Czytaj dalej Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze

Ćwiczenia Obronne pk. „GOSTYNIN 2017”

Informuję, że w dniach 21 – 22 września br. na terenie powiatu gostynińskiego ( w tym gminy Pacyna ) przeprowadzone zostaną ćwiczenia w zakresie spraw obronnych. W związku z powyższym mogą wystąpić utrudnienia w przyjmowaniu interesantów z uwagi na udział pracowników Urzędu Gminy w organizowanych ćwiczeniach. Za powyższe – przepraszam. Wójt Gminy Pacyna Krzysztof Woźniak

ARiMR – składanie wniosków dot. strat w wyniku przymrozków

Od 13 września wnioski o pomoc mogą składać producenci drzew i krzewów owocowych oraz truskawek, poszkodowani w wyniku wiosennych przymrozków w 2017 r. ARiMR uruchamia pomoc m.in. dla producentów, którzy w wyniku wiosennych przymrozków stracili na danej działce co najmniej 70% upraw truskawek. W terminie 13-27 września 2017 r. można składać wnioski o udzielenie pomocy … Czytaj dalej ARiMR – składanie wniosków dot. strat w wyniku przymrozków

Przebudowa dróg gminnych: Podczachy, Model, Sejkowice

Trwają prace związane z przebudową dróg gminnych w miejscowości Podczachy na odcinku 430 mb, w miejscowości Model na odcinku 360 mb oraz w miejscowości Sejkowice na odcinku 382,19 mb. W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonawcę została wybrana firma: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych z Gostynina. Jako pierwsza skończona została droga w miejscowości Podczachy. Kolejnym … Czytaj dalej Przebudowa dróg gminnych: Podczachy, Model, Sejkowice

TEB Edukacja zaprasza do udziału w projeckie

TEB Edukacja zaprasza do udziału w projeckie „Bądź konkurencyjny – zdobądź kwalifikacje komputerowe i językowe” nr RPMA.10.02.00-14-4921/16. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wartość projektu: 454 414,20zł Wartość dofinansowania z UE: 408 972,78zł Celem projektu jest nabycie, podwyższenie lub uzupełnienie kompetencji językowych oraz ICT przez osoby dorosłe pracujące, uczące … Czytaj dalej TEB Edukacja zaprasza do udziału w projeckie

Zaproszenie na bezpłatne seminarium szkoleniowe

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zaprasza osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, firmy, stowarzyszenia i inne instytucje posiadające REGON, które wykorzystują wyroby azbestowe na swoich obiektach na bezpłatne seminarium szkoleniowe: „Obowiązek właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców obiektów zawierających azbest – inwentaryzacja, demontaż, unieszkodliwienie” Zapraszamy do zapoznania się z terminami oraz programem szkolenia. Do pobrania: Zaproszenie … Czytaj dalej Zaproszenie na bezpłatne seminarium szkoleniowe

Harmonogram dyżurów w PNPP w III kwartale 2017r., (wrzesień)

  Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej obejmuje: poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym … Czytaj dalej Harmonogram dyżurów w PNPP w III kwartale 2017r., (wrzesień)

UWAGA! ZMIANY W PROGRAMIE BIOASEKURACJI

Urząd Gminy Pacyna zgodnie  z otrzymanymi wytycznymi informuje o zmianie w programie bioasekuracji. Celem programu jest zwiększenie ochrony przed ASF w gospodarstwach, w których są utrzymywane świnie oraz wsparcie finansowe producentów rolnych w przypadku czasowej rezygnacji z utrzymywania trzody chlewnej. Poniżej zamieszczamy pełną treść komunikatu: Więcej informacji można uzyskać na stronie wetgiw.gov.pl – zakładka ASF