Rozporządzenie w sprawie zwalczania zjadliwej grypy ptaków.

ROZPORZĄDZENIE
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
z dnia 21 grudnia 2023 r.
w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu
ciechanowskiego, gostynińskiego, łosickiego, mławskiego, otwockiego, płockiego, miasta
Płock, miasta stołecznego Warszawy, radomskiego, miasta Radom, siedleckiego, miasta
Siedlce, sokołowskiego, sierpeckiego, węgrowskiego i żuromińskiego.