Informacja o wysokości otrzymanej pomocy finansowej z Rządowego Funduszu Polski Ład  Program Inwestycji Strategicznych

Gmina Pacyna w latach 2021 -2023 otrzymała pomoc finansową z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych  na następujące inwestycje , które są realizowane, zostały zrealizowane i będą realizowane.

W I edycji  w 2021 r otrzymaliśmy z  Rządowego Funduszu Polski Ład środki  na:
Rozbudowę przebudowę punktu przedszkolnego w Luszynie, w wysokości 1.020.000,00 zł ( inwestycja zrealizowana).

W II edycji w 2022 r. otrzymaliśmy  z Rządowego Funduszu Polski Ład środki na :            

 1. Przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Pacyna w wysokości 12.350.000,00 zł
  ( przebudowano 15 odcinków dróg gminnych: Sejkowice, Czesławów, Przylaski, Katy, Czarnów, Remki 3 drogi, Słomków, Rezlerka, Podatkówek, Model Lenkowiec, Model, ul. Krótka, Luszyn, Radycza –  inwestycja zrealizowana).
 2. Połączenie wodociągów gminnych środki w wysokości 950.000,00 zł. ( inwestycja zrealizowana).

Łącznie w II edycji Gmina otrzymała 13.300.000,00 zł

W III edycji  PGR  w 2022 r. otrzymaliśmy z Rządowego Funduszu Polski Ład środki na :

 1. Modernizacje układu zasilania i sterowania na oczyszczalni ścieków w Luszynie w wysokości 441.000,00 zł ( inwestycja zrealizowana )
 2. Zakup samochodu asenizacyjnego z WUKO i hydrauliką przednią w wysokości 1.176.000,00 zł ( zostanie zrealizowana do końca listopada)

Łącznie w III edycji PGR Gmina Pacyna otrzymała środki w wysokości 1.617.000,00 zł

Kolejne środki finansowe   Gmina Pacyna otrzymała w ramach I edycji Rządowego Programu Odnowy Zabytków Polski Ład na łączną kwotę 987 840,00 zł.,  na realizację inwestycji :

 1. Malowanie ścian wewnętrznych w kościele  pw. św. Wawrzyńca w Pacynie w kwocie  329.280,00 zł.
 2. Remont elewacji części budynku oraz przebudowa budynku zakładu opiekuńczo-leczniczego dla dorosłych Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek w kwocie 329.280,00 zł.
 3. Kompleksowa konserwacja i restauracja ołtarza Matki Bożej w kościele pw. św. Stanisława Biskupa w Luszynie z XIV w. w kwocie 329.280,00 zł.

W II edycji w 2023 r.   w ramach Rządowego Programu Odnowy Zabytków Polski Ład Gmina Pacyna otrzymała  środki w wysokości 397.900,00 zł.  na dalszy  Remont elewacji części budynku oraz przebudowa budynku zakładu opiekuńczo-leczniczego dla dorosłych Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek w Skrzeszewach.

Jest to nieoceniona pomoc dla Gminy Pacyna. Środki jakie otrzymaliśmy na realizację w.w. zadań  pozwolą na poprawę stanu zabytków oraz w zabezpieczeniu ich przed dalszą degradacją i niszczeniem. ( Inwestycje będą realizowane w 2024 r.)

Kolejna VI edycja PGR w 2023 r. Gmina Pacyna otrzymała środki na :

 1. Budowę świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu  w miejscowości Luszyn w wysokości 4.116.000,00 zł ( inwestycja będzie realizowana w 2024 r.)
 2. Budowa ogrodzenia, parkingu oraz placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym oddział w Luszynie w wysokości  588.000,00 zł ( inwestycja będzie zrealizowana w  2024 r.)

Łącznie w VI edycji PGR Gmina Pacyna otrzymała środki w wysokości 4.704.000,00 zł

W VIII edycji w 2023 r. Gmina Pacyna otrzymała środki na:

 1. Przebudowę i budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Luszyn  w wysokości 1.710.000,00 zł
 2. Przebudowę dróg na terenie Gminy Pacyna w wysokości 7.885.000,00 zł  ( zostanie przebudowanych 9 odcinków dróg

Inwestycje będą realizowane w 2024 r.

Łącznie w VIII edycji PGR Gmina Pacyna otrzymała środki w wysokości 9.595.000,00 zł

Łącznie we wszystkich edycjach Rządowego Funduszu Polski Ład  Program Inwestycji Strategicznych Gmina Pacyna otrzymała 31.621.740,00 zł