Informację o szkołach ponadpodstawowych na terenie województwa mazowieckiego.

Na podstawie § 11 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r.w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. 2019 poz.1737 ze zm.) przekazujemy w załączeniu informację o szkołach ponadpodstawowych na terenie
województwa mazowieckiego.

Załączniki:
Pismo przewodnie
Wykaz szkół