APEL dot. wodociągu grupowego „Czarnów”

 

W związku ze znacznym wzrostem dobowego zużycia wody dla potrzeb zaopatrzenia wodociągu grupowego „Czarnów” (ze średniodobowego zużycia ok. 30-40 m3 w okresie styczeń – marzec br„ do średniodobowego zużycia powyżej 95 m3 w okresie 20-23 kwietnia br.),
Dyrekcja Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie zwraca się z prośbą o zaapelowanie do mieszkańców wsi Czarnów, Kąty, Przylaski i Sejkowice o ograniczenie poboru wody do innych celów niż socjalno-bytowe.
Dalsze utrzymanie zużycia wody na ostatnio notowanym poziomie grozi awarią Stacji Uzdatniania Wody i nieplanowanymi przerwami w dostawach wody.