INFORMACJA – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku

W związku z okresem nasilonych prac polowych, Powiatowy Lekarz
Weterynarii w Płocku przypomina o obowiązku przestrzegania zasad
bioasekuracji. Przemieszczanie ludzi i maszyn rolniczych „gospodarstwo –
pole – gospodarstwo” zagraża zawleczeniem wirusa ASF ze środowiska do
stada świń. Jedyną metodą zabezpieczenia świń przed ASF jest rygorystyczne przestrzeganie zasad bioasekuracji.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku
lek. wet. Marek Sankiewicz.