Cyfrowa gmina

Gmina Pacyna pozyskała grant w wysokości  103740,00 zł z rządowego programu Cyfrowa Gmina. Projekt grantowy realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Celem realizacji projektu Cyfrowa Gmina jest podniesienie poziomu usług publicznych świadczonych przez Gminę Nowy Dwór Gdański i jej jednostki podległe poprzez zwiększenie cyfryzacji oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

W ramach projektu grantowego przewidziano :

  • zakup stacji roboczych oraz laptopów wraz z oprogramowaniem.
  • zakup serwera NAS wraz z niezbędnym oprogramowaniem
  • zakup serwera wraz z dyskami, niezbędnym oprogramowaniem oraz licencjami
  • zakup oprogramowania do zbierania i monitorowania informacji w sieci urzędu
  • zostaną przeprowadzone specjalistyczne szklenia z posiadanych oraz zakupionych rozwiązań IT zwiększających bezpieczeństwo dla pracowników odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo w urzędzie.
  • wykonana zostanie diagnoza cyberbezpieczeństwa
  • strona pacyna.mazowsze.pl zostanie dostosowana do wymogów WCAG 2.1