Cyfrowa gmina

Gmina Pacyna Realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Umowa o powierzenie grantu „Cyfrowa Gmina” realizowana jest w ramach Osi V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Celem projektu Cyfrowa Gmina jest podniesienie poziomu świadczonych usług po-przez zwiększenie cyfryzacji, podniesienie poziomo cyberbezpieczeństwa, zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego.

W ramach projektu zrealizowano (zakupiono):
1) stacje robocze oraz laptopy wraz z oprogramowaniem;
2) serwer NAS wraz z niezbędnym oprogramowaniem;
3) serwer wraz z dyskami, niezbędnym oprogramowaniem oraz licencjami;
4) oprogramowanie do zbierania i monitorowania informacji w sieci LAN urzędu;
5) specjalistyczne szkolenia z posiadanych oraz zakupionych rozwiązań IT zwiększających bezpieczeństwo dla pracowników odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo w urzędzie;
6) diagnozę cyberbezpieczeństwa;
7) dostosowano stronę internetową urzędu pacyna.mazowsze.pl do wymogów WCAG 2.1.

Dofinansowanie projektu z UE: 103740,00 zł

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19