Informacja ASF

W następstwie opublikowania w dniu 05 czerwca 2023r. Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2023/1080 z dnia 02 czerwca 2023r. zmieniającego załączniki I i II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/594 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń oraz uchylającego decyzję wykonawczą (UE) 2023/985 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku informuje, iż:

  • gminy:    Pacyna i Sanniki pozostają w obszarze objętym ograniczeniami 1;
  • gminy: Gostynin, Miasto Gostynin i Szczawin Kościelny zostały przeniesione do obszaru wolnego od ASF.

Na obszarze wolnym od ASF obowiązują następujące zasady postępowania dla hodowców świń:

  1. posiadacze świń są zobowiązani do powiadomienie urzędowego lekarza weterynarii / lekarza weterynarii / organu Inspekcji Weterynaryjnej/burmistrza, wójta – o każdym przypadku podejrzenia wystąpienia ASF u świń, w tym podwyższenia wewnętrznej ciepłoty ciała;
  2. posiadacze świń są zobowiązani do przestrzegania zasad bioasekuracji, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 202lr. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń;
  3. powiatowy lekarz weterynarii przeprowadza w gospodarstwach utrzymujących świnie kontrole przestrzegania zasad bioasekuracji opisanych w przywoływanych powyżej przepisach;
  4. w przypadku przemieszczania świń zaopatruje się je w świadectwo zdrowia poprzedzone badaniem klinicznym, nie wcześniej niż 24 godziny przed planowanym przemieszczeniem.

Na obszarze objętym ograniczeniami I zasady postępowania dotyczące utrzymywania i przemieszczania świń nie ulegają zmianie.

W razie wątpliwości dotyczących zmian proszę o kontakt:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Piękna 6, 09-402 Płock, tel. 24 2627792

Załącznik:

Pismo nr: PIW.zoz.5204.2.30.2023.MMK