Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Płocku

W związku ze stwierdzanymi licznymi ogniskami grypy ptaków u ptaków dzikich, w tym również na terenie gminy Słupno, powiat płocki, województwo mazowieckie, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku informuje, iż Główny Lekarz Weterynarii opracował rekomendacje dla instytucji i organizacji realizujących działania związane z dzikim ptactwem na terenie Polski. Dodatkowo zalecono opracowanie planu działań zapobiegawczych, ograniczających ryzyko związane z narażeniem osób mających kontakt z dzikim ptactwem.

Ponadto, w razie zaistnienia takiej potrzeby, dodatkowe środki ochrony osobistej osób biorących udział w realizacji wymienionych zadań, należy konsultować z właściwym organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Pełna treść opracowanych rekomendacji dostępna jest na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii www.wetgiw.gov.pl, w zakładce Nadzór weterynaryjny > Zdrowie zwierząt > Grypa ptaków (Al) > Zasady ochrony drobiu przed grypą ptaków – materiał „Zasady ochrony biologicznej osób i zwierząt w związku z działaniami podejmowanymi na obszarach podwyższonego i wysokiego ryzyka wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptaków dzikich”.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku prosi o rozpropagowanie powyższego materiału wśród instytucji i organizacji realizujących działania związane z dzikim ptactwem na terenie Państwa gminy.

Załącznik: Zasady ochrony biologicznej osób i zwierząt w związku z działaniami podejmowanymi na obszarach podwyższonego i wysokiego ryzyka wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptaków dzikich.