Informacja

Wójt Gminy Pacyna informuje o rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż nieruchomości (dz. nr 118/1, 118/2, 118/3) w Remkach, gm. Pacyna (więcej informacji na stronie internetowej bip.pacyna.mazowsze.pl oraz tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Pacynie).