UWAGA – Próba syren alarmowych – 20 Lipca 2023 r

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Gostynińskiego !

        informuję, że w związku z weryfikacją poprawności integracji Wojewódzkiego oraz Powiatowego Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności w dniu 20 lipca 2023 r. zostanie przeprowadzona głośna próba syren alarmowych znajdujących się na terenie całego Powiatu Gostynińskiego, polegająca na wyemitowaniu akustycznych sygnałów alarmowych oraz komunikatów głosowych.

Próba będzie miała charakter ćwiczebny i nie będzie związana z wystąpieniem żadnego zagrożenia. Po usłyszeniu sygnału nie należy podejmować żadnych działań.

Przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
Starostwa Powiatowego w Gostyninie