Wnioski susza

Informacja

Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku SUSZY 2023

Wójt Gminy Pacyna, w związku z otrzymaną informacją od Wojewody Mazowieckiego z dnia 17.07.2023 r. dotyczącą uruchomienia możliwości szacowania szkód powstałych w wyniku suszy przez gminne komisje, informuje poszkodowanych rolników o możliwości składania wniosków w celu oszacowania szkód
w uprawach.

Rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku suszy na terenie gminy Pacyna w 2023 roku mogą składać wnioski do tutejszego Urzędu Gminy do dnia 28.07.2023 r. (pokój nr 9).

Druki wniosków można pobrać poniżej lub są one również dostępne w formie papierowej w Urzędzie Gminy pok. nr 9 w godzinach 7:30 – 15:30.

Proszę pamiętać, aby we wniosku wpisać wszystkie uprawy, które zgłaszaliście Państwo do ARiMR. Załącznikiem składanym do Urzędu Gminy jest kopia wniosku o przyznanie płatności na 2023 r. wysłanego do ARiMR.

Do czasu przeprowadzenia przez komisję lustracji na miejscu wystąpienia szkód nie może być dokonana likwidacja ani zbiór uprawy.

Ponadto informuję, że w przypadku chęci uzyskania protokołu/kalkulacji z oszacowania szkód producent rolny nadal zobowiązany jest do złożenia wniosku o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy za pośrednictwem aplikacji publicznej „Zgłoś szkodę rolniczą” (wymagany profil zaufany, podpis kwalifikowany itp.). Aplikacja dostępna pod linkiem: https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-oszacowanie-spowodowanych-przez-susze-strat-w-uprawach-rolnych

Producent rolny będzie miał prawo do kilkukrotnego uzupełniania strat w poszczególnych uprawach
w miarę ich obejmowania suszą wskazywaną przez System Monitoringu Suszy Rolniczej – do momentu potwierdzenia ostatniego zgłoszenia poprzez podpisanie wniosku Profilem Zaufanym. Podpisanie wniosku uruchamia proces generowania protokołu strat w gospodarstwie rolnym przekazywanym do zatwierdzenia przez Wojewodę i uniemożliwia dokonywanie dalszych zgłoszeń.

Komisje z oszacowania szkód będą sporządzać jedynie raporty oszacowania szkód, a nie protokoły.

Do uzyskania pomocy suszowej nie jest konieczne złożenie wniosku o szacowanie do Urzędu Gminy, natomiast wymagane jest złożenie wniosku przez aplikację.

Oszacowanie szkód tylko przez komisję, z pominięciem aplikacji suszowej, nie będzie uprawniało do uzyskania pomocy suszowej.

Poniżej podaję link do tabeli przedstawiającej zagrożenie wystąpienia suszy w poszczególnych uprawach dla terenu Gminy Pacyna w zależności od kategorii gleby: https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2023,1404032/

Załączniki:

Informacja

Wniosek susza format MS WORD

Wniosek susza format PDF