Ankieta GOPS

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PACYNIE
09 – 541 Pacyna, ul. Wyzwolenia 7
NIP 971-06-45-857; REGON 610006370
tel. (24) 285-80-60; fax (24) 285-80-54
e-mail: gops@pacyna.mazowsze.pl

Szanowni mieszkańcy !
Z uwagi na ustawowy obowiązek opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Pacyna na lata 2023-2033, zgodnie z wymogami zawartymi w art. 16b ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023r. poz. 901) udostępniamy ankietę do wypełnienia przez mieszkańców naszej gminy.

Dane zawarte w ankiecie będą przekazane zespołowi roboczemu ds. opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych, odpowiedzialnemu za opracowanie wyników badania.

Dziękujemy za udział w badaniu.

Link do pobrania ankiety (ważny do dnia 15.10.2023r.)
http://badania.corigo.pl/ankieta/1015277/srps-pacyna-ankieta-dla-doroslych-mieszkancow-gminy.html