Obwieszczenie – obszar Natura 2000

OBWIESZCZENIE
Regionalny Dyrektor Ochrony  Środowiska w Łodzi
WPN.6320.6.2019.MKu
WPN.6320.1.2023.MKu
dotyczy: pracowanie projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lasy Smardzewickie PLH100024 oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Doliny Przysowy i Słudwi PLB100003

Pismo WPN.6320.1.2023.MKu