Nabór wniosków na bezpłatną sterylizację i kastrację oraz znakowanie zwierząt 

 Urząd Gminy w Pacynie informuje o przyjmowaniu wniosków o dofinansowanie zabiegu sterylizacji / kastracji oraz znakowania zwierząt (psów i kotów  – samic i samców) utrzymywanych przez mieszkańców gminy oraz kotów wolno żyjących w ramach zadania pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Pacyna”, współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Zabiegi, o których mowa powyżej, będą dofinansowane w 100%. W ramach zadania gmina pokryje koszty sterylizacji / kastracji (wraz z niezbędnymi czynnościami związanymi z wykonaniem przedmiotowego zabiegu) i koszty wszczepienia transpondera („czipa”) zwierzęciu wcześniej nieoznakowanemu.

Dofinansowaniem nie są objęte (ich koszt ponosi właściciel / opiekun zwierzęcia):

  1. dodatkowe badania (np. EKG, RTG, USG, badanie krwi, moczu), które weterynarz może uznać za konieczne do wykonania przed zabiegiem sterylizacji / kastracji;
  2. koszty związane z leczeniem ewentualnych powikłań pooperacyjnych, jak i również powstałych przed i w trakcie zabiegu;
  3. inne dodatkowe zabiegi i usługi (kołnierze, ubranka itp.).

Gmina Pacyna nie bierze odpowiedzialności za ewentualne powikłania pooperacyjne i nie ponosi kosztów związanych z ich leczeniem oraz nie pokrywa dodatkowych kosztów w przypadku ujawnienia nieprzewidzianych okoliczności w trakcie zabiegu.

Zabiegi na zlecenie Gminy Pacyna wykonuje gabinet weterynaryjny „PETKO”, Kamieniec 7, 09-550 Szczawin Kościelny.

Czas realizacji projektu: do 21 października 2024 r. lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Całkowita wartość zadania wynosi 10 130,00 zł (5 065,00 zł  – środki własne gminy, 5 065,00 zł  – dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego).

Dodatkowe informacje: osobiście w Urzędzie Gminy w Pacynie (pokój nr 13) lub telefonicznie pod
nr 24 285 80 54 wew. 7  – w godzinach pracy Urzędu Gminy (07:30  – 15:30).

Zadanie pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Pacyna” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Załączniki:

  1. Wniosek o dofinansowanie zabiegu sterylizacji / kastracji oraz czipowania zwierzęcia
  2. Komunikat: Nabór wniosków na bezpłatną sterylizację i kastrację oraz znakowanie zwierząt – plik PDF