A P E L

A  P  E  L
WÓJTA  GMINY  PACYNA
 z  dnia  14 maja  2024 r.

w sprawie ograniczenia  poboru wody na terenie gminy Pacyna

W związku ze znacznym wzrostem poboru wody, co może grozić awariami stacji wodociągowych i stacji uzdatniania, przerwami dostawy wody

–  bardzo  proszę o ograniczenie korzystania z wody w okresie od 14 maja 2024 r. do odwołania do innych celów niż socjalno – bytowych.

Ograniczenie w szczególności powinno dotyczyć podlewania plantacji warzyw, ogrodów, terenów rekreacyjnych, zraszania posesji, stosowania deszczowni, uzupełniania wody w stawach i basenach oraz innego wykorzystania nie związanego z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Wójt
(-) mgr inż. Tomasz Klimczak