Formularze do pobrania

Formularz do pobrania:

Zwrot podatku akcyzowego 2021

– Oświadczenie
– Procedura w 2022 roku.
Wzór wniosku akcyza 2022
– Zestawienie faktur
– Klauzula informacyjna

Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej

Ochrona Danych Osobowych

Dodatki osłonowe

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Informacje i formularze dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.