ARiMR – składanie wniosków dot. strat w wyniku przymrozków

Od 13 września wnioski o pomoc mogą składać producenci drzew i krzewów owocowych oraz truskawek, poszkodowani w wyniku wiosennych przymrozków w 2017 r. ARiMR uruchamia pomoc m.in. dla producentów, którzy w wyniku wiosennych przymrozków stracili na danej działce co najmniej 70% upraw truskawek. W terminie 13-27 września 2017 r. można składać wnioski o udzielenie pomocy … Czytaj dalej ARiMR – składanie wniosków dot. strat w wyniku przymrozków

Przebudowa dróg gminnych: Podczachy, Model, Sejkowice

Trwają prace związane z przebudową dróg gminnych w miejscowości Podczachy na odcinku 430 mb, w miejscowości Model na odcinku 360 mb oraz w miejscowości Sejkowice na odcinku 382,19 mb. W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonawcę została wybrana firma: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych z Gostynina. Jako pierwsza skończona została droga w miejscowości Podczachy. Kolejnym … Czytaj dalej Przebudowa dróg gminnych: Podczachy, Model, Sejkowice

Komunikat dotyczący zimowego utrzymania dróg

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Rejon Drogowy Gostynin – Płock z siedzibą w Gostyninie przesyła informację dotyczące zimowego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Drogowy w sezonie 2017/2018 z podziałem na standardy zimowego utrzymania, szczegółowym opisem stanu utrzymania dróg dla danego standardu oraz wykaz numerów do osób kierujących działaniami. Poniżej znajduje się link prowadzący … Czytaj dalej Komunikat dotyczący zimowego utrzymania dróg

TEB Edukacja zaprasza do udziału w projeckie

TEB Edukacja zaprasza do udziału w projeckie „Bądź konkurencyjny – zdobądź kwalifikacje komputerowe i językowe” nr RPMA.10.02.00-14-4921/16. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wartość projektu: 454 414,20zł Wartość dofinansowania z UE: 408 972,78zł Celem projektu jest nabycie, podwyższenie lub uzupełnienie kompetencji językowych oraz ICT przez osoby dorosłe pracujące, uczące … Czytaj dalej TEB Edukacja zaprasza do udziału w projeckie

Zaproszenie na bezpłatne seminarium szkoleniowe

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zaprasza osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, firmy, stowarzyszenia i inne instytucje posiadające REGON, które wykorzystują wyroby azbestowe na swoich obiektach na bezpłatne seminarium szkoleniowe: „Obowiązek właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców obiektów zawierających azbest – inwentaryzacja, demontaż, unieszkodliwienie” Zapraszamy do zapoznania się z terminami oraz programem szkolenia. Do pobrania: Zaproszenie … Czytaj dalej Zaproszenie na bezpłatne seminarium szkoleniowe

Harmonogram dyżurów w PNPP w III kwartale 2017r., (wrzesień)

  Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej obejmuje: poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym … Czytaj dalej Harmonogram dyżurów w PNPP w III kwartale 2017r., (wrzesień)

UWAGA! ZMIANY W PROGRAMIE BIOASEKURACJI

Urząd Gminy Pacyna zgodnie  z otrzymanymi wytycznymi informuje o zmianie w programie bioasekuracji. Celem programu jest zwiększenie ochrony przed ASF w gospodarstwach, w których są utrzymywane świnie oraz wsparcie finansowe producentów rolnych w przypadku czasowej rezygnacji z utrzymywania trzody chlewnej. Poniżej zamieszczamy pełną treść komunikatu: Więcej informacji można uzyskać na stronie wetgiw.gov.pl – zakładka ASF

Związku Gmin Regionu Płockiego – Ankieta

Urząd Gminy na prośbę Związku Gmin Regionu Płockiego zamieszcza pismo przewodnie wraz z ankietą do wypełnienia w sprawie rozpoczęcia prac prowadzących do optymalizacji przyszłych działań mających na celu pozyskanie środków zewnętrznych na wymianę kotłów na paliwa stałe i niesprawnych kotłów gazowych oraz inwestycje w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Pismo przewodnie Ankieta

Harmonogram dyżurów w PNPP w III kwartale 2017r., (sierpień).

  Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej obejmuje: poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym … Czytaj dalej Harmonogram dyżurów w PNPP w III kwartale 2017r., (sierpień).